fbpx

Vrouwelijke intuïtie, wat is het en hoe werkt dat eigenlijk? Wat staat het afstemmen op onze vrouwelijk intuïtie in de weg? Hoe kun je de kracht van je vrouwelijke intuïtie bij jezelf ontwikkelen? Daarover gaat dit artikel. Op veler verzoek, want het blijkt bij veel vrouwen in deze tijd te leven. We leven in veel opzichten in een kanteltijd en dat brengt een hoop reuring en beweging. Hoe beweeg jij hierop mee? Hoe benut je jouw vrouwelijke intuïtie bij de danspassen die je maakt in jouw persoonlijke Female Dance of Life?

 

De kanteltijd

Deze tijd zie ik als een kanteltijd. Een omwenteling is gaande. We zijn inmiddels doordrongen van de situatie die we als mensheid hebben gecreëerd. Dat we de bronnen van de aarde hebben uitgeput en ons milieu schreeuwt om actie. Ook zijn we ons bewust van de gevolgen van jarenlang streven naar efficiency, winstmaximalisatie en het creëren van (korte termijn) aandeelhouderswaarde. De ‘menselijke maat’ is steeds meer onder druk komen te staan, en we verloren connectie met de ziel van onze organisaties. Dus we kantelen. We hechten meer belang aan duurzaamheid en inclusie. Ik zie echt een shift naar meer aandacht voor menselijkheid en de holistische aanpak. Het is zo belangrijk dat zowel mannen als vrouwen hun waarachtige plek innemen. To bring the soul back into our society. Juist nu.

 

Intuïtie, wat is het eigenlijk?

Onze intuïtie geeft ons gevoelsboodschappen. In haar prachtige veelgelezen boek De Ontembare Vrouw heeft schrijfster Clarissa Pinkola Estés het verhaal ‘Women Who Run with the Wolves’ opgeschreven. Dit verhaal gaat over een jong meisje dat, toen haar moeder op sterven lag, van haar een poppetje kreeg dat ze in haar zak moest bewaren. Haar stervende moeder vertelde haar dat het poppetje haar vragen zou beantwoorden door op en neer te springen in haar zak. Dit is een metafoor van heftige beroering die we in onze buik voelen als iets niet goed zit.

Onze intuïtie zorgt ervoor dat we het geheel of de essentie van iets vatten, het doorzien. Bij intuïtie kunnen we ons overgeven aan de resonantie van waarheid en begrip en dat gaat dieper dan waar we komen met onze rationele en bewuste geest. Een soort overgave aan ons onbewuste, een diep innerlijk ‘weten’.

Een mooie metafoor keerde ik kennen van Sri Aurobindo. Hij heeft de intuïtie beschreven als het opflitsen van een lucifer in de duisternis. Enkele fracties van een seconde wordt de hele kamer verlicht. We zien in één directe, ongedeelde ervaring hoe groot hij is, welke vorm hij heeft, welke meubels en voorwerpen zich erin bevinden, enz. Onze intuïtieve flitsen verlichten evenzo kortstondig onze geest en onthullen haar onderliggende geheel.

Dit innerlijk weten wordt gevoed door de connectie die we als mens (kunnen) hebben het grotere geheel, met het bewustzijn van onze bron. Doordat we deel uitmaken van het grotere geheel, kunnen we ook uit deze wijsheid tappen. Deze komt tot ons via onze intuïtie. Ons inzicht. Ons helder weten, de essentie zien.

 

Hoe werkt onze intuïtie?

Onze intuïtie is in wezen passief. Je kunt het niet afdwingen. Het is geen kwestie van wilskracht, onze intuïtie toont zich als we ervoor open staan en ontvankelijk zijn. Een soort overgave aan ons onbewuste, aan een (nog) niet-weten. Het vraagt dat we vooropgezette gedachten en invullingen loslaten en erop vertrouwen dat de integrerende kracht van ons Zelf ons naar het pad leidt dat we hebben te gaan. Het betekent niet dat we blindelings op ons gevoel af moeten gaan. We zullen intuïtieve inzichten altijd moeten toetsen aan ons gezond verstand, intuïtie is niet hetzelfde als impulsief je gevoel volgen. Het betekent wel dat we bereid zijn om te luisteren naar de ingevingen die ons de juiste richting wijzen. We kunnen ons open stellen en ontvankelijk opstellen, luisteren naar ons buikgevoel en de niet-rationele onderdelen van ons denkproces.

In mijn ervaring gaat het bij het volgen van mijn intuïtie op het afstemmen op synchroniciteit. Daarmee bedoel ik dat er herhaaldelijk vergelijkbare signalen of gebeurtenissen mijn aandacht trekken en me een bepaalde richting wijzen. Deze synchroniciteit herkennen vraagt om open staan voor intuïtief aanvoelen wat de bedoeling is. En vaak komen de belangrijkste doorbraken op mijn pad doordat ik intuïtief weet dat ik die bepaalde kant op moet. Ingewikkeld is dat er dan tegelijkertijd ook vaak een miljoen redenen zijn waarom ik datgene NIET moet doen en ik voel dan aan mijn lichaam de angst die ermee gepaard gaat. Door deze emoties te erkennen komt de energie vrij die nodig in om uit mijn comfort zone te gaan en de stap te zetten die mijn intuïtie me wijst.

 

Wat staat het afstemmen op onze vrouwelijke intuïtie in de weg?

Er zijn nogal wat blokkades die je in de weg kunnen zitten om op je intuïtie af te stemmen.

Allereerst is het voor veel vrouwen nog best een reis om te ontdekken hoe zij een intieme verbinding kunnen onderhouden met hun vrouwelijke lichaam. Het bewonen van je lichaam, van top tot teen, dus ook je bekkengebied, is cruciaal voor het kunnen afstemmen op je intuïtie. Veel vrouwen bewonen hun bekkengebied niet zodanig dat ze dat buikgevoel goed kunnen oppikken. Dat gaat over je instincten kunnen ervaren, je emoties, je seksualiteit.

Daarnaast wordt bij veel vrouwen hun zicht vertroebeld doordat er nog het een en ander weggedrukt wordt aan onverwerkte trauma’s en onopgeloste vraagstukken. Het bewustzijn hiervan is dan nog voorzien van de nodige laagjes, sluiers, die jouw zicht vertroebelen. Je krijgt ruis door bepaalde emoties die tegelijk getriggerd worden en dat kan overweldigend zijn, waardoor je intuïtieve gevoelsboodschap ondersneeuwt.

Als je kijkt naar de geschiedenis van vrouwen de afgelopen tweehonderd jaar, dan zijn er collectieve wondes waar je ziel last van kan hebben. Als gevolg van verkettering, de heksenjacht, het veroordeelde misbruik van dit ‘zesde zintuig’, zijn wij vrouwen bang geworden voor deze gave van ons. Het kan zo maar zo zijn dat dit ook bij jou in je onbewustzijn zit en dat dit je in de weg zit bij het afstemmen op je vrouwelijke intuïtie.

 

Hoe kun je de kracht van je vrouwelijke intuïtie bij jezelf ontwikkelen?

Ik heb een aantal suggesties voor je om je intuïtie te versterken:

– benut de kracht van symbolen. Met onze verbeeldingskracht kunnen we symbolen oproepen die tegen ons spreken, zoals het poppetje in bovenstaand verhaal, een wijze vrouw of totemdier. Dit kan je helpen om in contact te komen met je intuïtie.

– investeer in een intieme verbinding met je lichaam. Door haar te bewonen en haar wijsheid in te zetten voor jouw leiderschap. In The Female Dance of Life noemen we dit embodiment.

– oefen je bewustzijn, bijvoorbeeld door het bewust aankijken van wat je wegdrukt aan emoties. De beelden en overtuigingen die je belemmeren kun je leren ombuigen naar dat wat jou ondersteunt. Eventueel met steun van een ander kun je je trauma’s verwerken, zodat je vrijer jouw levenslicht kan leven. In The Female Dance of Life noemen we dit empowerment.

– verstevig je vertrouwen in jouw connectie met het grotere geheel. Het maakt het gemakkelijker om de boodschappen vanuit je bronbewustzijn te ontvangen. Ik doe dat door te vertrouwen op de connectie van mijn soul met het grotere geheel, het al wat is, onze bron, de Godin, God, name it zoals het voor jou klopt. Jij bent als een druppel in de oceaan. De oceaan zit in iedere enkele druppel. In The Female Dance of Life noemen we dit enlightenment.

 

Dit ontwikkelen van de kracht van je vrouwelijke intuïtie gaat in stapjes. Het zijn de stappen van jouw persoonlijke Female Dance of Life. De dans met het leven. Ik wens je toe dat je jouw cadans intuïtief voelen mag en dit om mag zetten naar jouw unieke, prachtige dans.

 

Wil je meer weten of deze Female Dance of Life?

Check de website voor de verschillende opties. In de 1-daagse Nurturing Day maak je kennis met alle facetten van The Female Dance of Life. In de meerdaagse programma’s ga je er in de volle breedte en diepte mee aan de slag.