fbpx

Op zaterdag 23 september – om 8:49 uur precies – vindt de herfstequinox plaats. Dit is het magische moment wanneer de dag en de nacht even lang zijn en de magnetische velden van de zon en de maan op één lijn staan. De zon staat loodrecht boven de evenaar, wat voor het noordelijk halfrond het begin van de herfst betekent. Hoe kun jij dit moment benutten voor jouw innerlijke groei?

Herfstequinox op 23 september: zó benut je dit moment voor je innerlijke groei

Rond de herfstequinox laten we de zomer achter ons en gaan we de herfstfase in. Veel heksen en pagans vieren de herfstequinox met het Mabon feest. De natuur nodigt je tijdens de herfstequinox uit om de balans op te maken. De natuur trekt zich langzaam terug en verlies de groeikracht die ze in de lente en zomer bezat. De tijd komt dat de bladeren gaan verkleuren aan onze loofbomen.

Klein wondje

De sapstromen naar de bladeren kennen een kering. Daardoor worden de bladeren niet meer voorzien van voeding. Op het punt waar het blad vast zit aan de tak, zorgt deze terugtrekkende sapstroom ervoor dat er een klein wondje ontstaat. Op het moment dat dit wondje gedicht is, laat het blad los en nemen de wind en de zwaartekracht haar mee naar beneden. Al deze bladeren op de bodem geven de aarde een laagje. De bladeren worden door de schimmels in de bodem weer gecomposteerd, en zo ontstaat uiteindelijk er weer voeding van.

Je innerlijke balans opmaken

Uit dit wonderlijke natuurlijke proces kun je inspiratie putten voor je eigen innerlijke groei. Deze tijd nodigt uit om bij jezelf na te gaan wat de zomer je geschonken heeft. Welke ervaringen heeft het je gebracht? Welke groei heeft plaatsgevonden, welke oogst heb je geschapen en vergaard? Waar ben je dankbaar voor? Wat heb je losgelaten afgelopen zomerperiode? Wat wil je niet meer meenemen deze herfst? Waar wil je jouw ‘sapstromen’ niet meer naartoe laten gaan, zodat je het kan loslaten? En wat wil je volbrengen de komende herfstperiode? Wat wil je nog afronden voor de winter komt?

Het geheim van de middenweg

Deze herfstequinox zijn dag en nacht met elkaar in evenwicht. En evenwicht gaat over het geheim van de middenweg. In de Tao Te Ching staat: ‘De werveling van het leven ontleent haar energie aan dit middelpunt en dit middelpunt ontleent haar energie aan de werveling van het leven. Overal in de natuur vind je deze wetmatigheid terug.’ Het geheim van de middenweg gaat over of jij vanuit dit evenwicht kunt leven. Het symbool van YinYang illustreert dit heel mooi. In het Yin bevindt zich een stipje Yang en andersom. Deze energiestromen hebben elkaar nodig; alleen als ze verbonden zijn kunnen de krachten die in beide omsloten liggen ook ingezet worden.

Reflectie-oefening

Met de kanteling naar de herfst, worden de dagen steeds korter en de nachten langer. De natuur nodigt je uit om te gaan verstillen. Om ruimte te maken voor verzachting, verzoening en koestering in je leven. Op dit moment kan het fijn zijn om te onderzoeken hoe het ervoor staat met jouw yin en yang energie, en de balans tussen de twee. Kijk eens naar onderstaande woorden, keer naar binnen en voel wat je bij elk woord of elk rijtje ervaart. Voel je verlangens, verzet, krijg je inzichten binnen, voel je je veilig of gespannen?

Yin
Feminien
Maan
Donker
Zwart
Onder
Koud
Water
Passief

Yang
Masculien
Zon
Licht
Wit
Boven
Warm
Vuur
Actief

Toko-pa Turner, heeft Yin en Yang nog verder verfijnd verwoord. 

Onze Yin staat voor ontvankelijk zijn, ‘magnetisch’. Het is het rijk van het innerlijke, van vasthouden, wachten en aanroepen. Yin spiegelt als de maan. Yin is ‘in dracht’ zoals de aarde. Yin is een wijkplaats en een rustplaats, een plaats van omvatting en acceptatie. Het duister is immer de oerbaarmoeder waar dromen uit voortkomen. Het is de oorsprong van al het leven voordat het licht ziet. Yin is de ontvankelijke, voelende, meelevende innerlijke kracht.  Het kent de wijsheid van de overgave en kiest voor wijken, zelfs wanneer alle anderen vooruitlopen. Voor yin is terugtrekken naar binnen gaan. Het is de plaats waar we onze intuïtie verfijnen en van waaruit we met elkaar omgaan.

Yang is onze richting, focus en ruggengraat. Yang neemt een glashelder standpunt in en blijft daarbij. Het is assertief, analytisch en werkt zelfstandig. Het weet onderscheid te maken en snijdt het overtollige weg. Het bouwt systemen en zet door wanneer er iets moet worden gedaan. Yang is de pijl die naar zijn doel zoeft en onze dromen in werkelijkheid omzet.