Benut de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jou

Breng jezelf en anderen in beweging

Vrouwelijk leiderschap

Leiderschap gaat over leiding geven aan anderen. Maar: dat begint bij leiding geven aan jezelf. De leiding nemen. Je verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent en wat je te bieden hebt. Als leidinggevende, als projectmanager, trainer of coach. Leiderschap gaat over jezelf en anderen in beweging brengen en talenten tot bloei laten komen. Om samen dingen voor elkaar te krijgen die ertoe doen. Dingen die voor jou van waarde zijn. Leiderschap vraagt om een combinatie van focus en daadkracht (mannelijke kwaliteiten) en om verbinding, ontvankelijkheid en empathie (vrouwelijke kwaliteiten).

Waarom vrouwelijke leiders belangrijker dan ooit zijn

De steeds complexer wordende vraagstukken in onze samenleving vragen om een extra boost van vrouwelijk leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan de toename van psychisch verzuim en burnout, met name bij vrouwen. Of onze natuurlijke hulpbronnen die steeds verder uitgeput en vervuild raken. En onze maatschappij, die (te veel) neigt naar efficiency en winstmaximalisatie met de focus op kortetermijn-waardevermeerdering voor aandeelhouders. 

Bij dit soort vraagstukken zijn planmatigheid, focus en daadkracht alleen niet voldoende. Vrouwelijke leiderschapskwaliteiten als samenwerking, invoelen van tegenstrijdige belangen en meewegen van meerdere perspectieven in de besluitvorming, zijn hierbij essentieel.

Breng de natuurlijke leider in jou tot bloei

Vrouwelijk leiderschap Natuur

The Female Dance of Life: de verbinding tussen binnen en buiten

De kern van vrouwelijk leiderschap is dat je de authentieke, natuurlijke leider in jou tot bloei brengt. En dat je van daaruit krachtig naar buiten treedt in jouw leiderschapsrol. Je maakt daarbij bewust gebruik van de kracht van je vrouwelijke natuur.

In mijn leiderschapsmodel The Female Dance of Life staat het lemniscaat symbool voor hoe onze binnen- en buitenwereld voortdurend, als in een dans, met elkaar verbonden zijn. Wat je buiten wilt manifesteren, vraagt van binnen een beweging. Wat jou in de buitenwereld raakt of frustreert, leert je iets over wat in jouw binnenwereld erkend en geaccepteerd wil worden. Zo kom je steeds meer over jezelf te weten, en krijg je meer regie over je innerlijke saboteurs en je krachtbronnen.

Drie kernelementen van vrouwelijk leiderschap

Empowerment  (Emotionele wijsheid)

Veerkracht en daadkracht

Je neemt leiderschap en volle verantwoordelijkheid voor je resultaten. Je bent authentiek en zet je ware kracht in om zichtbaar bij te dragen aan je missie. Je handelt vol zelfvertrouwen en weet daarmee anderen te inspireren. Je bent onafhankelijk van omstandigheden en dingen die je overkomen zijn.

Embodiment  (Lichaamswijsheid)

Charisma en zichtbaarheid

Je onderhoudt een diepe verbinding met je vrouwelijke lichaam en benut je lichaamswijsheid voor zelfsturing. Je weet vitaliteit, charisma en lichaamstaal in te zetten voor krachtige communicatie.

Door je ontvankelijkheid en zelfbewust in het hier-en-nu zijn, kun je veiligheid aan anderen bieden. Je bent een excellente luisteraar. Hierdoor voelt die ander zich gezien en erkend. En groeit.

Enlightenment (Innerlijke wijsheid)

Verbinding en authenticiteit

Je hebt een diep vertrouwen in jezelf, in je innerlijke autoriteit, in het leven. Je vertrouwt op je intuïtie en weet hoe je hierop afstemt.

Je begrijpt de waarde en het belang van solidariteit en samenwerking, als de snelste manier om te groeien en impact te maken. Je ziet jezelf als onderdeel van een systeem, waarbij de voortdurende interactie tussen buiten en binnen essentieel is.

Deze drie elementen vormen samen je persoonlijke Female Dance of Life, ze zijn in jou verenigd. Elk element is via een lemniscaat met de andere elementen verbonden. 

Al het goede komt in drieën

Niet alleen jij plukt de vruchten van dit leiderschapsmodel. Ook je omgeving merkt verschil.

Jouw werkgever en collega’s merken dat je een organisatiecultuur weet te bouwen met vertrouwen als basis, waarbinnen inclusie, duurzaamheid en co-creatie op een natuurlijke wijze vorm krijgen.

Jouw naasten merken dat je vanuit jouw stevig verankerd ‘zijn in jezelf’, meer kunt aanreiken en samen liefdevoller en levendiger je relaties kunt vormgeven.

Borrelt het bij jou om je innerlijk leider tot bloei te brengen?

Wil jij inzicht krijgen in jouw Female Dance of Life? Jouw innerlijke kracht ontdekken en je leiderschapskwaliteiten versterken? Ik help je heel graag hierbij.

Ja, ik wil mijn innerlijk leider tot bloei brengen