Benut de harmonie van het mannelijke en het vrouwelijke in jou

Breng jezelf en anderen in beweging

Vrouwelijk leiderschap

Leiderschap gaat over leiding geven aan anderen. Maar: dat begint bij leiding geven aan jezelf. De leiding nemen. Je verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent en wat je te bieden hebt. Als leidinggevende, als projectmanager, trainer of coach. Leiderschap gaat over jezelf en anderen in beweging brengen en talenten tot bloei laten komen. Om samen dingen voor elkaar te krijgen die ertoe doen. Dingen die voor jou van waarde zijn. Leiderschap vraagt om een combinatie van focus en daadkracht (mannelijke kwaliteiten) en om verbinding, ontvankelijkheid en empathie (vrouwelijke kwaliteiten).

Belang van vrouwelijk leiderschap

De steeds complexer wordende vraagstukken in onze samenleving vragen om een extra boost van vrouwelijk leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan de toename van psychisch verzuim en burn out, met name bij vrouwen. Of denk aan onze natuurlijke hulpbronnen die steeds verder uitgeput en vervuild raken. En aan onze maatschappij, die (teveel) neigt naar efficiency en winstmaximalisatie met de focus op korte termijn waardevermeerdering voor aandeelhouders. 

Vraagstukken waarbij planmatigheid, focus en daadkracht niet voldoende zijn, maar die vragen om samenwerking, om invoelen van tegenstrijdige belangen, om meewegen van meerdere perspectieven in de besluitvorming. Oftewel: vrouwelijke leiderschapskwaliteiten zijn hierbij essentieel.

Breng de natuurlijke leider in jou tot bloei

Vrouwelijk leiderschap Natuur

De essentie van vrouwelijk leiderschap

De kern van vrouwelijk leiderschap is dat je de authentieke, natuurlijke leider in jou tot bloei brengt. En dat je van daaruit krachtig naar buiten treedt in jouw leiderschapsrol. Je maakt daarbij bewust gebruik van de kracht van je vrouwelijke natuur. Het beeldmerk van vrouwelijk-leiderschap.nu laat zien wat we hiermee bedoelen:

Vrouwelijk leiderschap

Drie kernelementen van vrouwelijk leiderschap

1) embodiment: contact maken met je vrouwelijke lijf, je gevoel en intuïtie, je vrouwelijke gezondheid en je vitaliteit voeden;

2) empowerment: handelen vanuit zelfvertrouwen en authenticiteit, jouw unieke gift aan de wereld durven neerzetten;

3) enlightenment: je verbonden weten met een groter geheel en de hulp en leiding die daarvan uitgaat herkennen en benutten.

Deze drie elementen vormen samen je persoonlijke vrouwelijk leiderschap, ze zijn in jou verenigd. Elk element is via een lemniscaat met de andere elementen verbonden. Een lemniscaat is het wiskundig symbool voor oneindigheid, een soort liggende 8.

Het lemniscaat fungeert hier als symbool voor hoe onze binnenwereld en buitenwereld als een dans met elkaar verbonden zijn. Wat je buiten wilt manifesteren vraagt van binnen een beweging. Wat je in de buitenwereld raakt of frustreert, leert je iets over wat in jouw binnenwereld geraakt wil worden en zo kom je meer over jezelf te weten.

Lees op de pagina ‘voor vrouwen’ meer over hoe jij kunt groeien in je vrouwelijk leiderschap.

Al het goede komt in drieën